جست و جو
تصویر روز
آمار بازدید سایت

مطالب سایت

بوتریتیس(کپک خاکستری)

 نام فارسی: بوتریتیس(کپک خاکستری)

 نام لاتین: Botryotinia

 

شپشک آرد آلو

 نام فارسی: شپشک آرد آلو

 نام لاتین: Mealybugs

 

شپشک

 نام فارسی: شپشک
 نام لاتین: Scale insect
 

 

شته

 نام فارسی: شته
 نام لاتین: Aphid

 

تریپس

 نام فارسی: تریپس

Thripsنام لاتین:  

 

کنه قرمز

 نام فارسی: کنه قرمز 

 نام لاتین:Tetranychidae 

 

گوش خیزک

 نام فارسی:گوش خیزک

 نام لاتین: Earwig

 

لارو برگخوار

 نام فارسی: لارو برگخوار

 نام لاتین: Amorpha populi