جست و جو
تصویر روز
آمار بازدید سایت

مطالب سایت

سلتیس -داغداغان(بونسای)

 نام فارسی: داغداغان- سلتیس

 نام لاتین:Celtis sinensis 

 

 

فیکوس(بونسای)

 نام فارسی: فیکوس
 نام لاتین: Ficus

 

زیتون(بونسای)

 نام فارسی: زیتون
 نام لاتین: Olea eurupea olive

 

فاگوس-راش(بونسای)

 نام فارسی: فاگوس- راش

 نام لاتین: Fagus crenata

 

 

آزالیا(بونسای)

 نام فارسی: آزالیا

 نام لاتین: Rhododendron indicum

 

 

برگ نو(بونسای)

 نام فارسی: برگ نو(بونسای)

 نام لاتین: Ligustrum sinensis

 

 

جینکو-وارث(بونسای)

 نام فارسی: جینکو

 نام لاتین: Ginkgo biloba

 

 

نارون(بونسای)

 نام فارسی: نارون 

 نام لاتین: ulmus parvifolia

 

سیکاس(بونسای)

 نام فارسی: سیکاس

 نام لاتین: Cycas cycad

 

کارمونا(بونسای)

 نام فارسی:کارمونا

 نام لاتین:(fukien tea) ،Carmona micropylla

 

مورایا(بونسای)

 نام فارسی: مورایا

 نام لاتین: Murraya paniculata

 

انار(بونسای)

 نام فارسی: انار

 نام لاتین: Pomegranate Punica granatum-

 

 

 
صفحه قبل صفحه بعد