جست و جو
تصویر روز
آمار بازدید سایت

مطالب سایت

استت سونیا(کاکتوس)

 نام فارسی: استت سونیا
 نام لاتین: Stetsonia
 خانواده: قبیله سریه - Cereeae

 

پاکی سرئوس(کاکتوس)

 نام فارسی: پاکی سرئوس

 نام لاتین: Pachycereus

Cereeae خانواده: قبیله سریه-

 

کارنه گیا(کاکتوس)

 نام فارسی: کارنه گیا(کاکتوس جارمانند)
 نام لاتین: Carnegiea
 خانواده: قبیله سریه - Cereeae

 

اوپونتیا(کاکتوس)

 نام فارسی: راکتی ها-زبان مادرشوهر
 نام لاتین: Opuntia

 خانواده: اوپونتیه(Opuntieae)

 

پرسکیا(کاکتوس)

 نام فارسی: پرسکیا 

 نام لاتین:       Pereskias  

 خانواده: پرسکیه(Pereskieae)