جست و جو
تصویر روز
آمار بازدید سایت

مطالب سایت

هوالقاضی

 

 

 کمک های اولیه درمورد گیاهان آپارتمانی

 

گیاهان خانگی(آپارتمانی و باغچه ای)طی سال های طولانی تغیر کرده اند،اما ممکن است افرادی تصور کنندکه مسائل آنها تغییر نیافته و همان مسائل گذشته است در حالی که این مسائل نیز تغییر یافته اند.دیگر از گازهای حاصل از سوخت ذغال سنگ خبری نیست، اما حالتی مشابه اما کاملا پردردسر تر پیدا شده و آن هوای گرم اتاق هاست که مثل هوای کویر است و به واسطۀ بخاری یا شوفاژبه وجود می آید. حتی آفات و بیماریها نیز تغییر کرده اند.رنگ شمعدانی عملا تا چند سال پیش ناشناخته بود.

مسائل پیش رو، متعدد و متفاوتند.به طور مرتب گیاهان و مخصوصا پشت برگ هایشان را وارسی کنید. ممکن است نخستین نشانه های پوسیدگی ناشی از آبیاری بیش از اندازۀ زمستانی را بیابید،یا متوجه شوید که به دلیل تعویض پرده و دکوراسیون نور به اندازۀ کافی به گیاه نمی رسد. سعی کنید به دلیل بروز مسائل پی ببرید و دست به کارشوید. راز مهارت در باغبانی، پیداکردن اولین نشانه ها و وارد عمل شدن سریع برای حل مسائل است.

 

جلوگیری بهتر است تا درمان

 

خاکی بخرید که مسئلۀ نداشته باشد.

هیچگاه خاک غیر استریل نخرید.خاک خاص هر کار را بخریدکه مطمئن باشید عاری از عوامل بیماری و آفت است.

 

گیاهی بخرید که مسئله دار نباشد.

گیاهان خریداری شده را با دقت بررسی کنید و اگر دارای مشگل بودند، از نگهداری آنها در کنار گیاهان دیگر پرهیز کنید.

 

گیاهان را در مکان های غیر معمول و مسئلۀساز قرار ندهید،از جمله:

*میان درو پنجره روبه روی هم .

*روی تلویزیون یا رادیاتور شوفاژ.

*در راهروی تاریک یا گوشۀ اتاقی که نور ندارد.

*نزدیک به بخاری یا منبع گرما.

*در کنار پنجره ای که درز و شکاف زیاد دارد.

*در زمستان ، بین پرده و پنجره.

 

گل ها و برگ های پژمرده را بچینید.

حفظ بهداشت گیاهان ضروری است. برگ های افتاده ممکن است کپک بزنند و در شرایط مساعد برگ های سالم را بیمار کنند.

 

وقتی مسئلۀ ای به وجود می آید، به درستی عمل کنید.

وقت را تلف نکنید.گیاه را به محل مناسب تر انتقال دهید یا اگر توصیه شده است که سمپاشی کنید،دست به کار شوید.

 

راه درست سم پاشی

 

سم خاص آفت را به کارببرید.

اطمینان یابید سمی را که به کار می برید، درست برای همان آفت یا بیماری توصیه شده باشد و نیز اطمینان یابید که درمورد استفاده ازسم هشدار های خاص داده نشده باشد.

 

مارک تجاری سم همان باشد که توصیه شده باشد.

در صورت امکان سمی بخرید که مخصوصا برای استفاده در خانه ها توصیه شده باشد و توجه کنید که آن ماده شیمیایی برای مبل و صندلی و بقۀ وسائل خانه زیان آور نباشد.

 

به درستی سم پاشی کنید.

پیش از سم پاشی، بروشور داخل بسته بندی را بخوانید.از مصرف بیشتر یا کمتر ماده سمی پرهیز کنید.تنگ ماهی و سرپوش آکواریوم را ببندید.رو و پشت برگ را سم پاشی کنید.پس از پایان کار سم پاش را بشویید.

 

گیاهی را سم پاشی کنید که باید بکنید.

هرگاه شته، یا سفیده یا آفتی دیگر حمله کند که به سرعت از گیاهی به گیاه دیگر می رسد،همۀ گیاهان دیگر را سم پاشی کنید. اگر شپشک و شتۀ آردی حمله کرده باشد که به کندی حرکت می کنند، همان گیاه آلوده را سم پاشی کنید.

 

حذف پوسیدگی ریشه

 

 اگر فکر می کنید غرقاب بودن گلدان باعث پوسیدگی است، گیاه را از گلدان خارج و ریشه را بررسی کنید.

 

*اگر همۀ ریشه قهوه ای و آبکی خمیری است، هیچ راهی برای درمان نیست. گیاه را دور بیندازید.

*اگر همۀ یا تقریبا همه ریشه ها سفید و محکم اند،درمان ساده ای که پیشنهاد می شود،آن است که یکی دو روز گیاه را خارج از گلدان نگه دارید.ریشه های قهوه ای را بچینید.برگ یا ساقۀ دارای کوچکترین نشانۀ پوسیدگی را حذف کنید. گیاه را در گلدان جا دهید و با محلول کربندازیم آبیاری کنید.

*ببینید اگر ریشه ها سفید و محکم نیستند، پوسیدگی ها را بچینید و دور بریزید. البته موفقیت دراین کار حتمی نیست، اما بیشتر گیاهان در این

مرحله که بخشی از یک گیاه پوسیده است، نجات می یابند به شرطی که این دستور ها را به کارببندید:

 

خاک های اطراف ریشه را دور بریزید.ریشه را با آب بشویید.گیاه را روی میز بگذارید و با چاقوی تیز قسمت های پوسیده و آبکی و قهوه ای ریشه را بچینید.هر برگ یا ساقۀ دارای نشانه پوسیدپی را حذف کنید.برای ایجاد تعادل بین ریشه و اندام های هوایی،نوک شاخه ها را کوتاه کنید.گیاه را در گلدان و خاک تازه بگذارید.با کربندازیم آبیاری کنید.گلدان را در جای پرنور و دور از نور مستقیم خورشید بگذارید.تا رویش شاخه یا برگ تازه دیگر به آن آب ندهید. مراقب باشید که پس از روبه راشدن اوضاع، بیش از اندازه گلدان را آبیاری نکنید.

 

منبع:

راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی.نویسنده: دی جی هسایون. مترجم:محمد رضا داهی