جست و جو
تصویر روز
آمار بازدید سایت

مطالب سایت

یا لطیف

 

 

مواد غذایی مورد نیاز گیاهان آپارتمانی

 

همه گیاهان چه آپارتمانی چه غیر آپارتمانی به مقداری نیتروژن ،فسفر، پتاسیم ونیز به مقدار مختصری عناصرکم مصرف نیاز دارند .گیاه هنگامی می تواند به خوبی رشد کند وبرگ وگل های مطلوب ومناسب تولید کند که این مواد را در دسترس داشته باشد،مرسوم است که در باغچه ها،کود شیمیایی را به صورت سرک  روی خاک می پاشند،اما گیاه نمی تواند ریشه های تازه تولید کند وبه سطح زمین بفرستد تا از این کود ها استفاده کند .در مورد گیاهان آپارتمانی وضع فرق می کند خاک یا کمپوست گلدان حاوی مقدارکاملا محدودی از مواد غذایی است و همین مقدار مواد غذایی نیزبه مصرف گیاه می رسد یا همراه با آب اضافی گلدان به زیر گلدانی میرسد.هنگامی که ذخیره مواد غذایی گلدان به پایان رسید ،آن مواد در دوره رشد گیاه باید تامین شود.کاکتوس میتواند مدت ها بدون مواد غذایی به زندگی ادامه دهد ،اما گیاهان برگی وگیاهان گلدار که به گل می نشینند اگربه خوبی تغذیه نشوند به طور جدی آسیب می بینند.

 

به گیاهان چه غذایی داده می شود:

موادغذایی گیاهان آپارتمانی تقریبا همیشه از کودهای شیمیایی حاوی نیتروژن، فسفر و پتاسیم تشکیل می شود.اگر روی برچسب ،نام یکی از این مواد برده نشده است ،می توان گفت که آن ماده در آن کود شیمیایی وجود ندارد.انواع دیگر مواد غذایی گیاهی ازجمله عصارۀ لاشبرگ (هوموس) ، عناصر کم مصرف و غیره نیز در بازار در دسترس است.

 

دانه ها و پودرهای انحلال ناپذیر:

مصرف کودهای شیمیایی که به صورت پودر یا دانه درست شده اند ،برای گیاهان گلدانی محدودیت هایی دارد. این نوع کودهای شیمیایی روی خاک ریخته می شوند یعنی پایین نمی روند تا در اختیار ریشه قرارگیرند . در دوره استراحت  نباید به گیاه غذا داد ،غذای از قبل داده شده همچنان در گلدان باقیست.

 

کودهای شیمیایی به صورت قرص یا چوبک:

فرو کردن قرص یا چوبک های دارای کود های شیمیایی در خاک گلدان ساده است اما نقص هایی دارد:ماده غذایی دریک نقطه گلدان متمرکز می شود .دیگر اینکه به هنگام استراحت گیاه نمیتوان به سادگی ماده غذایی را از محیط ریشه حذف کرد.

 

کودهای شیمیایی مایع:

استفاده از کودهای شیمیایی مایع موثرترین راه تغذیۀ گیاهان است .آبیاری و تغذیه همراه هم هستند وترس از تغذیۀ بیش از حد هم از بین می رود .دراین روش ،مادۀ غذایی به آب اضافه وبه پای گیاه ریخته می شود.

 

موقع کود دادن:

بعد از تعویض گلدان ،کمپوست آن دارای مواد غذایی لازم برای زندگی حدود 2ماه گیاه است .بعد از این مدت زمان ،تغذیۀ گیاه ضروری است گیاه در حالت استراحت نباشد . زمان مناسب کود دادن فصل رویش وگلدهی است : بهار تا پاییز برای گیاهان برگی وبسیاری از گیاهان گلدار وزمستان برای انواعی که در این فصل گل میدهند .عناصر کم مصرف (منگنز،منیزیم،آهن و...) در بعضی از کودهای تهیه شده برای گیاهان آپارتمانی گنجانده می شود.

 

نشانه های خطر کمبود مواد غذایی:

گل دیده نمی شود یا کوچک است ورنگ طبیعی ندارد/ ساقه ضعیف است،برگ نیز بیش از موقع میریزد/ رشد ناکافی،مقاومت ناچیزدر برابر آفات وبیماریها/ برگ رنگ پریده،ظاهرآن ناخوشایند وممکن است لکه های زرد روی آن ظاهر شود.

 

نشانه های خطربالا بودن مقدار مواد غذایی:

برگ پژمرده است/ لایه های سفید  برسطح خاک وجدار بیرونی گلدان دیده می شود / درتابستان رشد متوقف می شود ،در زمستان رشد ضعیف است/ لکه های خشک قهوه ای ایجاد می شود . لبه های برگ خشک می شود.

 

قواعد تغذیۀ گیاهان:

اگر گیاه در خاک یا کمپوست می روید، تغذیۀ آن روشی خاص دارد. مواقعی هست که گیاه به مواد غذایی موجود در گلدان نیاز ندارد.میزان مواد غذایی لازم برای هر گیاه به اندازۀ آن گیاه و اندازۀ گلدان بستگی دارد.معمول ترین روش کوددهی به گیاهان آن است که وقتی آن گیاه در فصل رویش یا در دورۀ گلدهی است، مقداری مواد غذایی را همراه آب آبیاری به گلدان اضافه کنند.وقتی گیاه در حالت استراحت باشد،دادن مواد غذایی به آن باید متوقف یا کم شود.

 

منبع:

راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی. نویسنده: در جی هسایون. مترجم: محمدرضاداهی