جست و جو
تصویر روز
آمار بازدید سایت

مطالب سایت

 هوالحلیم

 

 

رطوبت مورد نیاز گیاهان آپارتمانی

 

 هوای سرد مقدار کمی بخار آب لازم دارد تا اشباع شود و بنابراین در روز معمولی زمستان ، هوا مرطوب است. اما اگر شوفاژ یا بخاری را روشن کنید تا هوای خنک و دارای رطوبت کافی اتاق را گرم کنید، در واقع ظرفیت نگهداری  رطوبت آن هوا را بالا می برید و میزان رطوبتی که در هوای سرد کفایت می کرد،درهوای گرم شده دیگر کافی نیست و هوای گرم شده اتاق در واقع هوای خشک بی رطوبتی خواهد شد و باید برای تامین رطوبت چاره اندیشی شود. در هوای گرم توصیف شده ، رطوبت نسبی هوا پایین آمده است. شوفاژ و بخاری که در زمستان  هوای اتاق را گرم می کند،رطوبت نسبی آن اتاق را به اندازه بیابان صحرای آفریقا پایین می آورد. تعداد بسیار اندکی ازگیاهان این شرایط را می پسندند . بسیاری از گیاهان برگی وگلدار از این شرایط به وجود آمده ، آسیب می بینند مگر آنکه رطوبت کافی  در اطراف شاخه وبرگ آنها تامین شود ، میتوان از دستگاهای تامین کننده رطوبت استفاده کرد اما بیشتر موسوم است از یک یا چند روش پیشنهادی زیر به کار گرفته شود.

 

مه پاشی:

از یک دستگاه مه پاش استفاده کنید ولایه ای از ذرات ریز آب را روی برگها به وجود آورید . بهتر است از آب ولرم استفاده شود وصبح ها مه پاشی کنید ،اگر گیاه در زیرنور آفتاب باشد از این کار صرف نظرکنید ، مه پاشی از گسترش کنه قرمزجلوگیری میکند وگرد وغبار روی برگها را میزداید.

 

گروه بندی:

گیاهانی که در گلدان و یا درباغچه آپارتمانی نزدیک به هم رشد میکنند این مزیت را به وجود میاورند که رطوبت اطراف شاخ وبرگ را با استفاده از رطوبت موجود در خاک گلدان بالا ببرند هوایی که لا به لای شاخه وبرگ گیاهان گروه بندی شده بی حرکت می ماند رطوبت بالاتری دارد تا هوای اطراف گلدان های تکی.

 

گلداندوتایی:

گلدان را در گلدان بی منفذ بزرگتری قرار دهید وبین آنها را با خزه مرطوب پر کنید این مجموعه را همیشه مرطوب نگه دارید این کار باعث میشود همیشه لایه ای مرطوب در سطح گلدان ایجاد شود وبا تبخیر آب رطوبت نسبی محیط بالا رود.

 

نشانه های خطر پایین بودن رطوبت:

جوانه ها وگل ها خشک میشوند و میریزند / برگ ها می افتد / نوک برگ قهوه ای وخشک میشود /حاشیه برگ زرد میشود وممکن است پژمرده شود.

 

نشانه های خطر بالا بودن رطوبت:

گل ها با لایه ای از کپک خاکستری پوشیده می شوند / بخش هایی از برگ به کپک خاکستری آلوده می شوند / پوسیدگی هایی روی برگ یا ساقه

مشاهده میشود ، کاکتوس ها و گیاهان گوشتی به بالا بودن رطوبت خیلی حساس اند. 

 

منبع:

راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی-نویسنده : دی جی هسایون - مترجم: محمد رضا داهی