جست و جو
تصویر روز
آمار بازدید سایت

مطالب سایت

هو الباقی

 

 

میزان نور گیاهان آپارتمانی

 

نوردهی درست فراتر از دادن روشنایی مورد نیاز گیاهان است.درباره نوردهی دو جنبۀ مشخص وجود دارد که بر رشد گیاهان تأثیر می گذارند: یکی دوره نوردهی است. تقریبأ همه انواع گیاهان به دوره ای کم و بیش مشابه برای دریافت نور نیاز دارند که درباره نور طبیعی بین 12 تا 16 ساعت یا مقداری نور مصنوعی به اندازه ای است که رشد فعال آنها را تأمین کند. نور کمتر به معنای تولید کمتر مواد غذایی است و به همین دلیل است که دوره استراحت گیاهان برگی آپارتمانی بر اثر نور درخشانتر روزهای زمستانی شکسته می شود.

دومین جنبه شدت نور مورد نیاز است که در گیاهان مختلف ثابت نیست. یعنی به شدت تفاوت می کند. بعضی از انواع گیاهان در پشت پنجرۀ رو به آفتاب شاداب می مانند و اگر در سایه قرار گیرند، پژمرده می شوند. بعضی دیگر در سایه روشن شاداب هستند و در زیر آفتاب تاب ادامه حیات ندارند.

برای اندازه گیری شدت نور، چشم انسان وسیله فوق العاده ضعیفی است. اگر از کنار پنجره رو به آفتاب به گوشۀ سایه دار اتاق حرکت کنید، فقط سه متر فاصله را پیموده اید، اما در همین فاصله از زیر نور کافی خورشید به سایه رسیده اید. اگر پشت به پنجره به سمت گوشه اتاق (که سایه است) حرکت کنید، شاید تفاوت تغییر شدت نور را چندان متوجه نشوید ، هر چند در همین چند قدم شدت نور بیش از 95% کاهش داشته.

 

آفتاب کامل:

منظور محلی است تا 60 ساتیمتری پنجره رو به جنوب با حداکثرتابش آفتاب.

تعداد کمی از گیاهان خانگی میتوانند این موقعیت را تحمل کنند فقط کاکتوس ها ،گیاهان گوشتی ،وپلارگونیوم ممکن است شاداب بمانند.

 

نور آفتاب مستقیم به مقدار کم:

منظورجایی است که نور درخشانی دارد ودر خلال روز مختصری نور مستقیم خورشید به برگها می تابد.

نمونه این محل ها پنجره های رو به غرب یا شرق محل هایی با فاصله 60 سانتی متری از پنجره رو به جنوب یا پنجره ای رو به جنوب استکهسایبان داشته باشد این نقاط بهترین محل برای بسیاری از گیاهان برگی آپارتمانی اند.

 

روشن اما بدون آفتاب:

منظور محل هایی هستند نزدیک به جای که خورشید مستقیم میتابد،اما نور خورشید به طور مستقیم بدانجا نمیرسد.

بسیاری از گیاهان در این محل ها بهترین وضع رویش را دارند  یکی از این نوع محل ها درفاصله  5/1 متری پنجره است .

 

نیمه سایه:

محل هایی هستند که نور به شکلی ملایم وارد میشود فاصله 5/1 تا5/2 متری پنجره رو به آفتاب تا فاصله نزدیک به پنجره بدون آفتاب این شرایط را دارد .

تعداد کمی ازگیاهان گلدار میتوانند این وضعیت را حفظ کنند اما برای بسیاری از گیاهان برگی این وضع بسیار مطلوب است.

 

سایه:

محل هایی هستند که نور بسیار کمی دارند اما نور به انداره ای هست که چند ساعت در روز بتوانید روزنامه بخوانید.

تعداد اندکی ازگیاهان آپارتمانی در این شرایط شکوفایی واقعی بدست میاورند، برای گیاهان گلدار محل مناسبی نیست .

 

سایه کامل:

این وضع برای همه گیاهان آپارتمانی نا مناسب است.

 

نشانه های خطر کم نوری:

برگی جدید به وجود نمی آید یاخیلی کوچک است ،فاصله بین برگها طولانی است / برگ های رنگین گیاهان سبزرنگ میشوند/ برگها کوچکتر وکمرنگ ترازمعمول هستند / شکوفه ها ضعیف اند یا اصلا وجود ندارند/ برگ های پایینی زرد میشوند و پس از خشکیدن میریزند.

 

نشانه های خطر پرنوری:

برگها ظاهر دلچسب خود را از دست داده اند / برگ گیاهان آفتاب گریز پژمرده میشود ومیمیرد/ لکه های سوخته قهوه ای یا خاکستری روی برگ / برگ در میانه روز پژمرده میشود.

 

نور طبیعی:

گیاهان برگی آپارتمانی به نورروشن بدون تابش مستقیم خورشید نیاز دارند بیشتر این گیاهان در شرایط نیمه سایه نیزسازگاری پیدا میکند ، گیاهان دارای برگهای رنگین در مقایسه با گیاهانی که برگ آنها یکدست است به نور بیشتری نیاز دارند ، گیاهان گلدار به طورکلی به نور مستقیم خورشید نیاز مندند،کاکتوس ها وگیاهان گوشتی بیشترین نیاز را به نور دارند.

 

نور مصنوعی:

پرورش گیاهان در محیط سر بسته (آپارتمان) وزیر لامپ های روشنایی دو مفهوم دارد: یکی اینکه میتوان در اتاق تاریک و حتی بدون پنجره گیاه گلدار و گیاه برگی را پرورش داد ودیگر اینکه میتوان در زمستان مدت زمان نور دهی وشدت نور طبیعی را تا آنجا بالا برد که گیاهان رشد معمول خود را ادامه دهند . لامپ های معمولی برای اینکار نامناسب هستند ، زیرا حرارتی که ایجاد میکنند برگ گیاهان را میسوزاند به جای آنها از لامپ های فلورسنت بلند استفاده میکنند ، معمول ترین انواع گیاهانی که برای پرورش زیر نورمصنوعی انتخاب میشوند گیاهان رنگ وارنگ وپرپشت هستند مانند بگونیا ، ارکیدها، پیرومیاو سنت پولیا و....

 

منبع:

راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی. نویسنده: دی جی هسایون - مترجم: محمد رضا داهی