جست و جو
تصویر روز
آمار بازدید سایت

مطالب سایت

هوالقوی

 

 

دمای مورد نیاز گیاهان آپارتمانی

 

زیستگاه طبیعی بیشتر گیاهان آپارتمانی مناطق گرمسیری است. در مناطق دیگر، این گیاهان را درگلخانه ها پرورش می دهند. این دو وضعیت ساده نشان می دهد که دمای بالا در محیط پرورشی این گیاهان اهمیت دارد.حقیقت آن است که تعداد اندکی از این گیاهان در شرایط معمولی اتاق در دماهایی بالاتر از 25 درجۀ سانتی گراد می توانند به شکلی مناسب رشد کنند و سرزنده بمانند. دلیل این موضوع آن است که در اتاق مقدار نوری که به برگ ها می تابد و مقدار رطوبت موجود در هوا ، به مراتب از آنچه در مناطق گرمسیری یا گلخانه ها وجود دارد کمتر است و بنابراین نیاز به حرارت نیز به همین نسبت کمتر خواهد بود.

تقریبا همه گیاهان آپارتمانی زمانی شادابی خود را حفظ  میکنند که دمای محیط شان بین 12 تا21 درجه سانتی گراد باشد،اغلب آنها زمانی شاداب  ترند که دما کمی پایین تراز میزانی باشد که انسان در آن احساس راحتی می کند. بسیاری ازگیاهان گلدار گلدانی و بعضی از گیاهان برگی آپارتمانی به محیط های خنک تری نیاز دارند که حداکثردمای آنها 17 درجه سانتی گراد  باشد.از طرف دیگر انواع ظریف تر به دمای حداقل 17 درجه  سانتی گراد نیاز دارند.

به عنوان قانون کلی ، گیاهان کاهش دما را در شب به اندازه5/2 تا5  درجه سانتی گراد خیلی خوب می پذیرند اما کاهش ناگهانی دما تا 10درجه سانتی گراد می تواند خطرناک یا کشنده باشد.سعی کنید گیاهان را در مواقع یخبنددان از شیشه ها دور نگه دارید.کاکتوس ها و گیاهان گوشتی مستثنی هستند.

 

نشانه های خطر به هنگامی که دما نا مناسب باشد: 

عمر گل کوتاه است(به دلیل گرمای زیاد) - در زمستان  یا اوایل بهار اندازه برگها کوچک است(به دلیل گرمای زیاد)- برگها به سرعت زرد می شوند ومی افتند(به دلیل تغیر ناگهانی در دمای محیط) - برگ می پیچد وسپس قهوه ای می شود ومی ریزد(به دلیل خنکی زیاد) - برگهای پایینی پژمرده می شوند،لبه هایشان قهوه ای می شود ،برگهای زیرین میریزد(به دلیل گرمای زیاد)

 

قانون گرما:

گیاهان آپارتمانی در دوره رشد نیاز به دمای معتدل وتقریبا ثابت ودر دوره استراحت نیاز به دمای پایین تر دارند.

 

راهنمای دمای مناسب گیاهان :

حداکثر دما برای بسیاری از گیاهان آپارتمانی به شرطی که رطوبت هوا تأمین شود: (27الی 30 درجه سانتی گراد) .

 

حداکثر دما برای بسیاری ازگیاهان آپارتمانی به شرطی که رطوبت هوا تأمین نشود:(21 الی 24 درجه سانتی گراد).

 

حداقل دما برای گیاهان ظریف:(13 الی 16 درجه سانتیگراد)

مانند:آکالیفا، آگلنما، آنتوریوم، کالادیوم،کالاته، سیسوس، کودیئوم، دیفن باخیا، دیزی گوتکا، سنت پولیا، سینگونیوم.

 

حداقل دما برای گیاهان نیمه سخت جان: (10 الی 13 درجه سانتی گراد)

مانند:آفلاندرا، آروکاریا، آسپاراگوس، بگونیا، بروملیاد، کولئوس، دراسنا...

 

حداقل دما برای گیاهان سخت جان: (5 الی 7 درجه سانتی گراد)

مانند:کلروفیتوم، کلیویا، فاتسهدرا، هدرا، هلکسین، پلارگونیوم، گیاهان گوشتی، برگ بیدی، پیچ ها ،یوکا، و ...

 

منبع:

راهنمای نگهداری گیاهان آپارتمانی. نویسنده: دی جی هسایون. مترجم:محمد رضا داهی